Helmer MasOlle (Olsson) 1884-1969
MasOlle tillsammans med hustrun Aina
Erik Helmer Masolle, målare, grafiker och skulptör, född Olsson i Björkens By Siljansnäs den 4 september 1884, son till handlare Carl-Erik Olsson och Jenny Bergendahl, från 1911 gift med konstnärinnan Aina Gerda Lucia Stenberg. MasOlle växte upp i Dalarna och efter folkskolan arbetade han som forkarl i sin hembygd. 1901 reste han till Stockholm för studier vid Althins Målarskola och Tekniska Skolan. 1903 antogs han som elev vid Konstakademien och där kom han i kontakt med Zorn.
MasOlle blev mest känd som porträttmålare, men ägnade sig också en del åt skulptur även om det var i mindre omfattning. Då handlade det främst om porträtt byster. MasOlle har deltagit vid en mängd utställningar, men undvek själv att gå på dem. Han har fått många utmärkelser och medaljer, bl.a. den Kungliga. MasOlle avled i Stockholm den 3 augusti 1969.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012