Henrik Nerpin 1834-1908

Henrik Nerpin, ornamentbildhuggare och dekorationsmålare, född i Stockholm den 31 augusti 1834, gift med lärarinnan i vaxmodellering vid Slöjdskolan, Margaretha Helena Widmark. Utbildad vid Stockholms Slöjdskola under ledning av den tyska arkitekten och bildhuggaren Carl Ahlborn. När han av Kungl. Majt. 1855 får stadsbidrag för studier utomlands, lämnar han Sverige och reser till Paris. Där får han plats på den Kejserliga Teckningsskolan. Han utexaminerades 1856 med goda vitsord och Ecole Imperiales stora pris i sin ficka.

1858 började Nerpin att arbeta som lärare i ornamentsritning och modellering på Tekniska Skolan och hade bl.a Per Hasselberg som elev, en befattning han behöll ända fram till 1902. På skolans uppdrag företog han också studieresor till bl.a. världsutställningarna i London 1862 och Paris 1867. Vid sidan av sin lärartjänst och arbetet i den egna ateljén på Mästersamuelsgatan, var han också knuten till Rörstrand. Där arbetade han främst som dekoratör under 1860-70 talet, därefter sporadiskt fram till sekelskiftet 1900.
Nerpin har arbetat med allt från stora skulpturer och vigvattenkärl, till mindre väggpendyler och spegelramar, ofta avsedda för mer prominenta personer. Bland dessa hittas bl.a. en pendyl som förvärvades av Karl XV.
Vid 1866 konstindustriella utställning i Stockholm, prydde han utställningslokalen med "kolossala byster av bemärkta Svenska män", och under åren 1861-93 var han flitigt anlitad för inredningsarbeten vid Stockholms Slott. Han har även haft en del kyrkliga dekoreringsuppdrag och gjort flera konstindustriella föremål. Henrik Nerpin avled i Stockholm den 6 september 1908. Ingen känd signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012