Kerstin Heurlin-Scullman 1941-
Figur av Kerstin Heurlin-Scullman

Kerstin Margareta Heurlin Scullman, keramiker och skulptör, född den 14 juli 1941. Hon är utbildad på Tekningslärarinstitutet och Konstfack i Stockholm. Gemensam verkstad med Bo Scullman i Spånga sedan 1970. Tillverkning av brukskeramik och skulpturala föremål.

Hon har haft utställningar på Blå Måne Visby, Järfälla konsthall, Europeiska Patentverket München, Hälsinglands museum i Hudiksvall Södertälje Konsthall, Konsthantverkshuset Göteborg, Stenegården Järvsö, Norrtälje konsthall samt Krapperups konsthall. Hon finns representerad på Gotlands Konstmuseum, Statens konstråd samt i flera kommuner och landsting. Hon signerar sina föremål "Kerstin" eller "Kerstin H".
Bo Scullman 1946-
Bo Bertil Scullman, keramiker född den 8 oktober 1946. Utbildad på Nyckelviksskolan Stockholm och Konstfack Stockholm. Gemensam verkstad med Kerstin Heurlin-Scullman i Spånga sedan 1970. Tillverkning av brukskeramik i stengods.
Han har haft utställningar på Blå Måne Visby, Järfälla konsthall, Europeiska Patentverket München, Hälsinglands museum, Södertälje Konsthall, Konsthantverkshuset Göteborg, Stenegården Järvsö, Norrtälje konsthall samt Krapperups konsthall. Bo finns representerad på Kungahuset (stadsgåva), Statens konstråd samt flera kommuner och landsting. Bo signerar sina föremål med helan namnet "Bo Scullman".
Exempel på signaturer av Kerstin Heurlin-Scullman och Bo Scullman

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012