Hildur Haggård 1885-1958

Hildur Ingeborg Haggård, keramiker och konstnär, född i Björsäter Skaraborgs län den 12 januari 1885, dotter till godsägare Johan Andersson och Matilda Jonsson. Utbildad vid Tekniska Skolan och Konstfack i Stockholm 1911, därefter studier för Bourdelle i Frankrike fram till 1914. Hildur gjorde även studieresor till England, Frankrike och Italien vid flera tillfällen under perioden 1920-1952. Hon anställdes på St Eriks Lervarufabrik kring 1920 och stannade där till 1936, därefter anställd vid Ekenäs glasbruk, egen verkstad i Stockholm från 1939.
Hildur gjorde främst bruks- och nyttoföremål, men ritade även mönster till Kakelugnar och thebord. Hon gjorde djur- och porträttskulpturer samt altarskåpet i Bjurholms kyrka, predikstolen i Brastads kyrka samt fontänen Musslan för Rederi Transatlantic i Göteborg. Hildur har haft egna utställningar i Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Paris, Warszawa och Prag samt deltagit i samlingsutställningar på många platser i Sverige och utomlands.
Hildur Haggård avled i Stockholm den 29 december 1958. Hennes föremål signerades "HAGGÅRD", "H.Haggård" eller bara "H.H".
Exempel på signaturer

H.HAGGÅRD H.H.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012