Hjalmar Norrström 1853-1923
Hjalmar i sin Ateljé på Majorsgatan 5 i Storängen
Carl Hjalmar Norrström, skulptör och målare, född på Nygatan 44 i Eskilstuna den 4 juli 1853. Han var son till knivfabrikör Carl Alfred Norrström och dennes hustru Sofia Charlotta. Hjalmars far, som blev känd som "Knivarnas fader och skapare", var en av många knivtillverkare i Eskilstuna på 1800-talet. Han blev mest känd för sina vackert etsade stålblad och skulpterade knivhandtag. Inledningsvis vistades Hjalmar i faderns fabrik och med all säkerhet är det fadern som påverkat Hjalmar i sitt yrkesval. 
Efter att ha avslutat skolgången 1869 fick Hjalmar en plats på Akademien för de fria konsterna. Efter att ha fullföljt utbildningen 1874, återvände Hjalmar till hemstaden Eskilstuna. Där fortsatte han sitt arbete, bl.a. med att komponera mönster till Slöjdföreningens tävlingar. För detta blev han både prisbelönt och uppmärksammad.
1877 erhöll Hjalmar Wallmarkska fondens stipendium och Kommerskollegiums bistånd för studier utomlands. På våren samma år företog han sig en resa till Ecole Des Arts Decoratifs i Paris. Där fortsatte han att göra arbeten för Slöjdföreningen i Sverige och då stipendiet löpt ut fick han med Major Björkmans understöd hjälp att fortsätta studierna i den franska huvudstaden. 
Studietiden i Paris varade i tre år och under den tiden upptogs Hjalmar i en Parisbildad konstnärskrets bestående av bl.a. Nils Forsberg, Carl Larsson, Valter Runeberg och Wille Wallgren. Dessa konstnärer arbetade ofta tillsammans och hade naturligtvis en stor påverkan över Hjalmars fortsatta konstnärsskap.
Bland de arbeten Hjalmar utförde i Paris kan nämnas ett tävlingsförslag till ett Runebergsmonument i Finland. Detta arbete gjorde han tillsammans med Walter Runeberg. För detta erhöll de ett hedrande andrapris. Samarbetet med Runeberg fortsatte och tillsammans dekorerade de Hotel Continentals festvåning inför Nordenskölds mottagande.
Efter återkomsten från Paris kom Hjalmar att bosätta sig i Eskilstuna. Där fortsatte han att utöva sina tidiga talanger som ståletsare. Hans första arbete sedan återkomsten var "Lokeskölden" som sedan såldes till en Dr Lawson i Skottland. Vidare kan nämnas Apolloskölden som inköptes av dåvarande kung Oscar och som sedan lät skänka bort den till kungen av Portugal. Kung Oscar kom därefter att bli en frekvent kund till Hjalmar. Han lät bl.a. inköpa ett svart träskåp med inläggningar av förgylt etsat stål. Skåpet kom kungen att använda som cigarrskåp i sex år innan han skänkte bort det som bröllopspresent till storhertigen av Sachsen-Weimar. 
Bland Hjalmars övriga etsningsarbeten kan nämnas den sköld som inköptes av bronsfabrikanten Elkinton i London samt ett skrin till grosshandlare P.A. Collijn. Skrinet betingade ett pris av 3.500 kr, en anselig summa vid denna tid. Ett annat objekt som bör nämnas, är den etsade och skulpterade Ceresvasen. Vasen som ansågs vara Hjalmars främsta arbete, inköptes av Nationalmuseum.
I slutet av 1800-talet övergick Hjalmar mer och mer till att arbeta med skulptur. Det blev både statyetter, reliefer och skulpturer för vilka han rönte stor uppskattning. Bland dessa kan nämnas "Skördeman och flicka med räfsa på hemväg från arbetet", reliefporträttet av Theofron Munktell, Handfat och kanna i tenn samt etsade ljusstakar och vaser. Hjalmar ägnade sig också åt konstmöbler med metallinläggningar och skulpterade beslag. Han ritade även mönster åt Skultuna Mässingsbruk.
Vid Sjöjdföreningens jubileumsutställning 1895 erhöll Hjalmar som första person föreningens hederpris. Samma år begav han sig till Italien och senare år 1900, till Paris. Så småningom flyttar han till Majorsgatan 5 i Storängen, Nacka och blir därmed granne med sin mor och far. De var sedan tidigare inflyttade till Majorsgatan 12, endast några portgångar bort. 

Hjalmars lite pittoreska bostad var fylld med konstföremål, dels gjorda av honom själv men också flera objekt utförda av hans konstnärsvänner. Han gifte sig aldrig och fick aldrig några barn. Han avled i sin bostad på Majorsgatan 5 den 16 november 1923. Hans alster signerades "C.H. Norrström".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012