Hjalmar Renström 1889-1962
Karl Hjalmar Albin Renström arbetade som järnarbetare i tonåren, förmodligen tillsammans med fadern, men övergick senare till att bli tecknare, möbelarkitekt och skulptör. Han föddes i Ukna socken Småland den 1 mars 1889 och var son till smeden Per Viktor Gottfrid Renström och Amalia Albertina Forslind.

Redan i unga år bosätter han sig i Västervik där han utbildar sig till möbelarkitekt. I Västervik träffar han också Filipstadsflickan Ruth Elisabeth Lindberg (1888-1970) med vilken han gifter sig 1914. Innan paret gifter sig lämnar Hjalmar Västervik för studier i Stockholm. Först på Konstfack med lärarexamen 1912 och därefter vid Altins Målarskola fram till 1919. Han företog studieresor till våra grannländer och praktiserade som bildhuggare. Hjalmar hade även egen ateljé på Sturegatan 32 under studieåren.
När Hjalmar avslutat sina studier 1919 lämnar hustrun Ruth Elisabeth Västervik och ansluter till Hjalmar i Stockholm. Med sig har hon parets ettåriga dotter Åslög. Familjen bosätter sig på Kungsholmen, dit Hjalmar också flyttar sin ateljé. Där ritade han allt från bokskåp till vanliga vardagsmöbler och möbelserier. Det mesta gjordes i ek och färdigställdes av möbelsnickare Sven Jespersson. Samma år, 1919, börjar Hjalmar också att arbeta som teckningslärare och bokillustratör.
En del av Hjalmars möbler tillverkades vid Slöjdföreningen och fick sin klädsel med hjälp av Handarbetets Vänner. Det var heller inte ovanligt att hans föremål användes som priser vid olika stödlotterier. Det kunde vara allt från mindre prydnadsföremål till hela möbelemang. Utöver möbeldesign ritade Hjalmar även förlagor till reliefer och andra skulpturala föremål. En del gjöts i brons på Herman Bergmans konstgjuteri, medan andra bl.a. en bläckhornsuppsättning och småskulpturer tillverkades i porslin vid Rörstrands Porslinsfabrik under åren 1915-16.
Mycket talar för att Hjalmars offentliga skapande ebbar ut redan på 1920-30 talet. Han skiljer sig från hustrun 1937 och lever därefter ensam fram till sin död i Stockholm den 18 september 1962. De ytterst få av hans föremål som tillverkades vid Rörstrand, är signerade "Hjalmar Renström" eller inte alls.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012