Hjördis Oldfors 1920-2014
Hjördis Hanna Maria Oldfors, keramiker, född i Göteborg den 28 november 1920, dotter till köpman Oskar W. Olsson och Ragnhild Jörlander, keramikstudier vid Slöjdföreningens Skola i Göteborg 1947-50, samt privata studier i måleri, skulptur och vävning. Hon har dessutom gjort flera studieresor i både Skandinavien och till andra länder på kontinenten. Efter fullbordad utbildning får hon praktikplats på Upsala Ekeby, därefter öppnar hon egen ateljé "Bränd Form" i Göteborg.

1952 erbjuds Hjördis anställning på Upsala Ekeby och där stannar hon till 1959. Hon designade bl.a. Poäng, Kokos, Trio, Palma och Granit, dessutom speciella serier för Åhlen & Holm och Turitz & Co (EPA varuhusen). Efter tiden vid Upsala Ekeby återvänder hon till Göteborg där hon återupptar verksamheten vid den egna ateljé. Där ägnade hon sig åt keramik, måleri och textilkonst.
Hjördis som gjort både serietillverkade föremål som mer exklusiva ting, fick följande omdöme i Göteborgs och Handels- och Sjöfartstidning 1953. "Hon har en förbluffande säkerhet i den abstrakta dekoren och dennes anpassning till formen. På detta område har hon inte många medtävlare i vår keramik". Hjördis har deltagit vid flera av Upsala Ekebys utställningar i Göteborg, bl.a. på Röhsska Konstslöjdsmuseet 1957 och sedan vid Helsingborgsutställningen 1955. Hon har även haft egna separatutställningar i Uppsala.
Hjördis konst finns representerad på bl.a. Röhsska Museet i Göteborg och på Nordenfjeldske Konstindustrimuseum i Trondheim. Hennes föremål är signerade "HJ", Hj.O" eller med hela namnet "Hjördis Oldfors". Hon avled i Göteborg sommaren 2014.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012