A. Hoffman & Björkman (A.W. Hoffman & Co Lervarufabrik) Stockholm 1846 - 1848
Kakelugnsmakaregesällen Alfred Wallentin Hoffman är nyligen hemkommen från Tyskland där han studerat moderna metoder för kakelugnstillverkning och med sig har han en helt ny konstruktion och teknik avseende tillverkning av sotfria och vedbesparande kakelugnar. Sommaren 1846 ansöker han tillsammans med kollegan Andreas Björkman patent hos Kommerskollegium för den nya tekniken och patentet beviljas i 5 år från och med september 1846.
Detaljbild från kakelugn Hoffman & Björkman
Det nya företaget registreras under namnet A.W. Hoffman & Co Lervarufabrik, men när produktionen kommer igång i slutet av 1846 används istället namnet "A Hoffman & Björkman". I verksamhetsbeskrivningen nämns tillverkning av "Lervarufabrikater och Kakelugnar". Det som tillverkas är i huvudsak kakelugnar och för att få fram de "vackraste ugnarna i bästa Berlinerstil" hämtas erfarna konstnärer från Berlin och München. Vid fabriken tillverkas även golvplattor i mosaik, figurer och ornament till byggnader samt en del hushålls- och nyttogods.
Hösten 1848 efter bara 18 månaders drift går fabriken i konkurs, samtidigt begärs också Hoffman och Björkman var för sig i personlig konkurs. Fabriksinredning, lösöre, maskiner, färdigt och ofärdigt gods säljs direkt genom konkursförvaltaren, medan fastigheten säljs genom anbud.
Lördagen den 5 januari 1849 kl. 16.00 träffas borgenärerna i en källarlokal på Stockholms Börs för att beakta inkommet anbud på fastigheten. Det finns inget som tyder på att tillverkningen skulle ha återupptagits av någon annan på platsen. Däremot finns uppgifter som visar att Andreas Björkman går samman med Olof Hjalmar Åkerlind och startar den Åkerlindska Kakelfabriken 1850.
Kakelugnarna här nedan är monterade på Thurdinska gården i Bobacken mellan Umeå och Robertsfors. Krönen är stämplade Hoffman & Björkman Stockholm 1847, medan kaklen bär stämpel A. Björkman & Co Stockholm.
A. Björkman & Co Stockholm
A. Hoffman & Björkman Stockholm
A. Hoffman & Björkman Stockholm

Bilderna på denna sida är tillhandahållna av Anders Nordström på Historiska Hus AB i Umeå

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012