Wilhelm August Huselius 1859-1915

Wilhelm August Huselius född i Lilla Malma den 11 maj 1859, hade sitt krukmakeri i Malmköping från slutet av 1800-talet till 1900-talets början. Han tillverkade traditionellt hushållsgods i lera. Efter Huselius död den 10 juni 1915 övertogs verkstaden av musikanten Nils Nilsson.
Exempel på stämpel från Wilhelm Huselius

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012