Inga Stiberg (Chambert) 1901-1993

Inga Stiberg, konstnärinna föddes i Göteborg den 17 december 1901 och var dotter till handlare Axel Tage Stiberg och Elsa Sofia Strömberg. Hon studerade vid Slöjdföreningens Skola 1920, på Högre Konstindustriskolan 1925, Valand 1925 och på Keramische Fachschule i Höör 1931. Hon var gift med möbelarkitekten och konstnären Erik Chambert under åren 1939-88. 

Under de år hon studerade utförde hon några enstaka arbeten för St: Eriks Lervarufabriker i Uppsala. Därefter resa som Svenska Slöjdföreningens stipendiat 1931, till Danmark, Frankrike, Italien, Tunisien, Tyskland, Österrike, England och Norge. Hon har deltagit vid Östgöta Konstförenings utställningar på Göteborgs Konsthall vid flera tillfällen. Inga Stiberg avled i Norrköping den 14 januari 1993. Hennes konst finns representerad på Norrköpings Museum.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012