Domenico Inganni 1903-1986
Domenico Inganni, skulptör och stuckatör, född i Dizzasco, Lombardiet i Italien den 11 september 1903, kom som ung pojke till Göteborg i Sverige 1918. En tid senare reste han tillbaka till Italien, men valde snart att återvända till Sverige där han först fick arbete som lärare på Valands konsthögskola i Göteborg och senare Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I december 1939 gifte han sig med Stockholmsflickan Sonja Linnea och tillsammans fick de sonen Luigi.
Domeniko som kallades den sista stuckatören, arbetade i flera olika material. Det kunde vara brons, trä, sten och gips m.m. Bland hans arbeten som främst utfördes för offentliga rum hittas hästar, björnar, figurer, skulpturer, statyer och fontäner. Han gjorde även en del arbeten i mindre format för den kommersiella marknaden. Domenico står även som författare till två böcker, "Stuckatörens hemlighet" och "Skulptörens hantverk". 
Under sina sista levnadsår bodde han i Huddinge och Trångsund, men då han avled den 14 november 1988 var han skriven i Farsta. Hustrun avled på samma adress 13 år senare, den 9 april 2001. Domenicos föremål signerades " D. Inganni" eller bara "D.I".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012