Ingel Fallstedt 1848-1899

Ingel Fallstedt, skulptör, bildhuggare och konstnär, född i Stockholm den 20 oktober 1848, son till Rådman Ingel August Fallstedt och Maria Charlotta Wallander. Ingel gick först som Lantbrukselev vid Ultuna Lantbruksinstitut innan studierna vid Konstakademien i Stockholm 1872-74. 1874 reser han till München där han stannar i ett år, därefter vidare till Paris för porträttstudier. Ingel stannar i Paris till 1881, under den perioden har han även hunnit med att gifta sig med skådespelerskan Maria Lovisa Hammarstrand. Efter ett kort besök i Stockholm 1881 reser han vidare till Italienska Florens.
Ingel Fallstedt beskrivs inte som någon muntergök precis, utan påstås ha varit direkt elak. Men, han var också en sällsynt duktig porträttskulptör och en mästare på uttryck i sina verk. Hans porträttbyster var oftast utförda i marmor eller terrakotta och produktionen beskrivs som ofantlig. Förutom medlemmar av Sveriges och Danmarks furstefamiljer, har Ingel också utfört porträttbyster av ett stort antal svenska konstnärer.
Då han återkom till Sverige bosatte han sig i Göteborg och beställningarna på porträttsbyster fortsatte att strömma in. De kom bl.a. från den Danska Kronprinsessan Lovisa, Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum för konst i Köpenhamn och från Göteborgs Konstmuseum m.fl. 
Hans sista konstverk, en helfigur av John Ericsson till Göteborgs stad, skapade stora problem. Det var framförallt de moderna byxorna på skulpturen han hade problem med. Arbetet drog ut på tiden och avtäckningen fick skjutas upp flera gånger. Ingel fick utstå mycket kritik vid denna tid och mådde så dåligt att han tvingades söka hjälp på klinik för sin ångest. Den 11 maj 1899 anses ändå skulpturen vara färdig och kan skickas för gjutning. Dagen efter, fredagen den 12 maj, reser Ingel till sin bostad på Ny Østergade 10 i Köpenhamn där han under "djupt beklagansvärda omständigheter" tar sitt liv. Som dödsorsak angavs "Hypokondri". Hans vänner och bekanta menade att det var problemen med John Ericssonstatyn som slutligen drev honom till självmord. Bernhard Olsen skriver bl.a. följande: "Det man kan säga om Fallstedt, är att hans sista verk John Ericsson Statyn, har dräpt sin mästare". Ingel signerade sina föremål med "Ingel Fallstedt", "I Fallstedt" eller bara "Fallstedt"..
Avtäckningen av John Ericssonstatyn vid entrén till Kungsportsavenyn i Göteborg den 6 oktober 1899
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012