Inger Södergren 1953-

Inger Södergren, f 1953, utbildad på Hantverkets folkhögskola i Leksand och Capellagården. 1980-84 drev hon Karlshults krukmakeri utanför Överum och arbetade under den tidsperioden med drejade bruksföremål i lergods och stengods.
Från 1990 är hon verksam i egen ateljé i Kisa där hon huvudsakligen arbetar med rökbränd keramik. I sitt arbete utforskar hon kontraster mellan stillhet, rörelse, tyngd, lätthet, svart och vitt. Föremålen byggs långsamt för hand och avslutas med en snabb rökbränning där röken tränger in i och svärtar godset. Dekorerna är grafiska och i sina former kombinerar hon ofta en idé från den naturliga världen med intryck från maskinteknik.
Hennes keramiska objekt visas regelbundet på utställningar både i Sverige och utomlands. Hon har fått flera stipendier och internationella utmärkelser och finns representerad på Höganäs Museum, Röhsska museet, Statens konstråd, kommuner och landsting, FuLe International Ceramic Art Museums i Kina och World Ceramic Exposition Foundation i Sydkorea.
    Inger var 2000-2010 medlem i blås&knåda och 2010 valdes hon in som medlem i Konsthantverkarna, Stockholm. Sina tidiga bruksföremål signerade hon ofta med enbart "inger" eller "is", de unika rökbrända objekten signeras med "inger Södergren" alt. "is" ristat i leran.

Exempel på föremål av Inger Södergren

Textunderlag och bilder: Inger Södergren

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012