Ingrid Olsson 1948-
Thorborg Ingrid Gunilla Olsson, keramiker född i Trolle-Ljungby den 14 februari 1948, dotter till lantbrukare Odert Olsson och dist.sköterska Elsa f. Rundberg. Ingrid tog sin studentexamen 1968 och gick under åren 1971-75 på Konstfack i Stockholm. Från 1976 arbetar hon som keramiklärare på Nyckelviksskolan och från 1977 driver hon en egen keramikverkstad på söder i Stockholm. Ledamot av Sveriges Bildkonstnärsfond 1984-88.
Ingrids tillverkning består främst av ringlade objekt som ex. skulpturer, krukor, hushålls- och prydnadsartiklar. Hon har haft egna utställningar på Konsthantverkarna i Stockholm 2001, Rista Konsthantverk i Umeå 2002 samt på Sigtuna Kulturgård 2010. Ingrid har dessutom medverkat vid samlingsutställningar i Göteborg, Höganäs och Sigtuna. Hon finns representerad på Nationalmuseum, Jönköpings läns museum, Västerås Konstmuseum, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting och på Statens Konstråd. Hennes föremål är signerade "Ingrid Olsson".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012