John Ivan Johannesen 1926-2006
Väggrelief. Foto: Siv Lundin
John Ivan Johannesen, konstnär och keramiker, född i Köpenhamn den 10 februari 1926. I unga år studerade han på Tekniska Skolan i Köpenhamn men är därefter att betrakta som autodidakt. 
I januari 1952 gifte han sig med Nora och redan dagen efter bröllopet flyttade paret till Orsa i Sverige. Flytten berodde i huvudsak på efterkrigstidens svåra situation i Danmark. Familjen bodde också i Maggås och Lindorna under kortare perioder. I Orsa fick John Ivan arbete på Kättingfabriken och övrig tid ägnade han sig åt sitt jordbruk, trädgården och sin konstnärliga verksamhet. 
1956 flyttade John Ivan och Nora till stadsdelen Röinge i Hässleholm. Där fortsatte han som konstnär fram till 1968 då han på grund av en starroperation tvingades avbryta sin konstnärliga bana. John Ivan sysslade främst med måleri, men han gjorde även en del keramik, bl.a. väggreliefer. 

John Ivan hade aldrig någon egen utställning under sin verksamma period, däremot så anordnades en utställning på Kulturhuset i Orsa 2005 där en mängd av hans målningar från Orsatiden visades upp. Han besökte själv utställningen tillsammans med ett 15-tal familjemedlemmar. John Ivan Johannesen avled i Hässleholm den 17 oktober 2006. Hans konst signerades "Ivan J".

Källa: Börje Lindhs artikel "Konstnären föll i tårar" i Dalarnes Tidning den 4/4 2005.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012