Mönsterås Kakelfabrik 1890-1914
Sandelius Kakelfabrik i Mönsterås
Johan Wiktor Höök, född i Hunnelund på Stenstugugrund i Västerhejde på Gotland den 25 september 1836, var den yngste av torparen Petter Hööks sex barn. Johan som blev föräldralös vid nio års ålder flyttade 1851 till kakelugnsmakareänkan Lindgren i Västervik tillsammans med brodern kakelugnsgesäll Erik Peter Höök och systern Catharina. Systern Catharina var gift med Johan Petter Sandelius och när denne avled 1855 tog Johan Wiktor Höök sin avlidne svågers efternamn - Sandelius.
Kring 1860 flyttar Johan Wiktor Sandelius till Kalmar där han på Kaggensgatan 30 startar ett kakelugnsmakeri. Efter några års drift upptäcker brandmyndigheten att hans brännugnar inte är tillräckligt säkra och att risken för brand ansågs överhängande. Sandelius sades därför upp och ombads flytta sin verksamhet till annan plats. Då han inte lyckades hitta annan lämplig plats att anlägga sitt kakelugnsmakeri, lade han istället ner verksamheten och startade istället ett Mjöl- & Mjölkmagasin med tillhörande Diversehandel. Han kunde därför stanna kvar på platsen.
Sandelius fortsätter dock att söka andra lämpliga tomter där han kan återuppta sin tillverkning av kakelugnar. År 1900 får han tillstånd att på en tomt söder om Hallbergska snickerifabriken i Västervik uppföra en kakelfabrik, men då han samtidigt fått tillstånd att uppföra en kakelfabrik i Mönsterås, väljer han det senare alternativet.
J.W. Sandelius
1890 flyttar Sandelius med familj till Kuggås i östra delen av Mönsterås. Där bygger han en fabrik i trä och startar tillverkning av kakelugnar under namnet Mönsterås Kakelfabrik. Till sin hjälp hade han sina fyra söner Albin, Axel, Ernst och Hugo.
I början av 1910-talet drabbades Sandelius av sjukdom och blev sängliggande. Han hade därför inga möjligheter att styra över fabrikens tillverkning. 1913 leder detta till att sonen Axel och dennes hustru Jenny Kristina Ottilia övertar ansvaret för driften. Två år senare den 6 december 1915 avlider Sandelius i sviterna av blyförgiftning och samma år läggs kakelfabriken ner. Att fabriken lades ner beror inte på J.W. Sandelius sjukdom och död, utan på den svåra konkurrens som andra och större kakelfabriker utgjorde vid denna tid.
Efter fabrikens nedläggning sökte sig Ernst till annan verksamhet medan Axel valde att fortsätta som kruk- och kakelugnsmakare vid sitt bostadshus på Kuggåsvägen i Mönsterås. Axels verksamhet drevs dock i mer blygsam skala.
Sandelius startar Mjöl- och Mjölkmagasin med Diversehandel 1880 1913 överta sonen Axel med hustru Mönsterås Kakelfabrik
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012