Jean (Johan) Eric Rehn 1717-1793

Jean (Johan) Eric Rehn, arkitekt, mönstertecknare och gravör, född i Stockholm den 18 maj 1717. Jean var son till Rebecca Rehn, men uppgifterna är mycket osäkra beträffande fadern. Modern var visserligen gift med lappfogden Erik Bjur när Jean föddes 1717, men hade året innan begått äktenskapsbrott med adjunkt Johan Petrelius. Det är därför fullt möjligt att Johan Petrelius var far till Jean, inte Eric Bjur. Rebeccas äktenskapsbrott ledde så småningom till skilsmässa mellan makarna Rehn och Bjur. 
Beträffande Jeans utbildning är inte uppgifterna fullt tillförlitliga. Han studerade till inredningsarkitekt och konstnär i Stockholm under 1730-talet, han var i Paris kring 1740 där han studerade gravyr hos Jacques Le Bas och bar titeln Löjtnant senare under 1740-talet. Han stannade i Paris under fem år och under sin studietid på Ecloe De Beaux Arts erhöll han medalj. Han erbjöds också att stanna i Paris och arbeta som gravör och mönstertecknare, men efter påtryckningar från Stockholm med löfte om hög lön, fritt husrum och ved, lät han sig övertalas att resa hem. År 1745 är Jean Eric Rehn tillbaka i Stockholm.
Rehnska mönstret
Innan Jean återvände hem så besökte han ett hemväveri i Lyon där han köpte en del sidenbitar vars mönster han senare skulle dra nytta av då han skapade det s.k. Rehnska mönstret för Rörstrand. Dessförinnan hade han arbetat med ritningar till lyktgrupper, inredningar och ombyggnationer för Drottningholms och Stockholms Slott, han hade arbetat som lärare vid en gravyrskola i Stockholm och agerat teckningslärare till två av Sveriges kronprinsar. År 1755 skickar drottning Lovisa Ulrika iväg Jean Rehn på studieresa till Italien och Frankrike i syfte att studera inredning inför ombyggnationen av slottet på Drottningholm. Han hade även uppdrag från Manufakturkontoret i Stockholm att köpa tyger och sidenväverier. Jean arbetade sedan i huvudsak med uppdrag för de kungliga slotten i Sverige.
Beträffande de "Rehnska" mönster som användes vid Marieberg och Rörstrands porslinsfabriker, är det Jeans kusin Olof Rehn som ansvarar. Olof fick sin utbildning i mönsterritning hos Jean och var från 1750 anställd vid Riksens Manufakturkontor. Där hade han ansvar för de mönster som togs i anspråk vid sidenfabrikationen i landet.
Signatur på tallrik från Rörstrand med det Rehnska mönstret
På grund av sitt arbete på Riksens Manufakturkontor i Stockholm, bar Olof också ansvaret för de mönster som användes vid fabrikerna i Marieberg och Rörstrand. Utöver sitt uppdrag för Manufakturkontoret arbetade Olof även som dekortecknare vid Antikvitetsarkivet. Han gjorde därför flera resor runt om i landet för av avbilda minnesmärken och fornfynd. Olof arbetade även som teckningslärare åt bl.a. kungafamiljen.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012