Johannes (Johan) Ericsson 1836-1871

Edvard Johannes (Johan) Ericsson, medaljgravör och skulptör, född i Göteborg den 23 juli 1836, son till sjöartilleristen och tobaksarbetaren Johannes Ericsson Storm och hans hustru Inga Svensdotter, från 1870 gift med Rosalie Sofia Kihlgren. Redan som nybliven tonåring började Johan att arbeta som tobaksarbetare. Det var först när han kom upp i 20-årsåldern och hade börjat studera vid Göteborgs Slöjdskola som hans begåvning uppmärksammades. Hans dåvarande lärare Gustaf Brusewitz såg till att Johan kunde få ekonomiskt stöd för vidare studier i Stockholm.
År 1856 lämnar Johan Göteborg för avresa till Stockholm. Han studerar därefter på Konstakademien i sju år. Under studietiden deltog han i flera av akademiens utställningar och i samband med dessa fick han också flera utmärkelser. Ett par år innan examen 1863 hade Johan bestämt sig, det var skulptur och medaljkonst han skulle arbeta med. Johans beslut uppskattades högt av akademien och därför erbjöd de honom ett statligt stipendium för studier hos medaljgravörerna H. Christensen och J.A. Jerichan i Köpenhamn.
1862 återvänder Johan till akademien i Stockholm, där beviljas han ytterligare stipendium för utlandsstudier. 1864 reser han till Paris för studier hos Oudiné och E.P. Tasset. Studierna avslutas med en utställning på Parissalongen 1867 och där belönas han med en 1:a klassens medalj för sina arbeten.
Efter en kortare vistelse i München 1868, reste Johan hem till Sverige. 1869 erhöll han Statens Medaljörarvode och blev medlem av Konstakademien. Han betraktades då som Sveriges främsta förmåga inom sitt specialområde, medaljgravyr. Han skulle därefter och under resten av sitt liv kunna åtnjuta det anseende han uppnått under sina hårda och tuffa studieår. Han gifte sig med Rosalie Sofia Kihlgren 1870 men lyckan blev kort. Bara några månader senare, den 5 juli 1871, avled han i lungsot.
Bland Johans arbeten kan nämnas statyetten "Tiggarpojke" 1865, skulpturerna "Kurragömma" Nationalmuseum 1868 och "Bachhi Triumftåg" Göteborgs Museum 1868. Vidare kan nämnas "Idunskålen" 1868 och "Brage och Saga" till Nationalmuseum 1868. Han gjorde även medaljer, reliefer, kandelabrar och pappersknivar.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012