Johan Schlaaf  1780 - 1852
Johan Christian Fredrik Schlaaf, född den 31 augusti 1780, började arbeta som gesäll på Rörstrands Porslinsfabrik 1804. Han var därefter anställd som konstnär vid fabriken ända fram till sin död den 18 februari 1852. När han slutade sin anställning den 13 oktober 1839 tilldelades han Kungliga Patriotiska Sällskapets silvermedalj. Motiveringen löd: "För sällsynt arbetsdrift, utmärkt arbetsdrift, utmärkt konstfärdighet och en hedrande vandel ådagalagd under 35 års tid vid Rörstrands Porslinsfabrik". Medaljen överlämnades av Presidenten för Kungliga Kommerskollegium C.D. af Skogman och Hallrättens ledamöter i närvaro av församlingens prästerskap och samtliga porslinsarbetare vid fabriken. När Johan Schlaaf avled den 18 februari 1852 var han änkling med flera hemmavarande barn och då bosatt i en av fabrikens arbetarbostäder. Ingen känd signatur.
Notisen om Johan Schlaafs död publicerades i Aftonbladet den 19 februari 1852
En intressant notering, är att den relativt framgångsrike Johan Schlaaf inte kan ha varit speciellt frikostig med den ersättning han betalade till sin hushållerska Ulrika Dorotea Nord. När hon dog i hans hem på Rörstrand den 14 april 1832, hade hon så lite i sin kvarlåtenskap att det inte ens räckte till att betala för sin egen begravning.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012