John Johan Runer 1861-1945

John Johan Runer var en man med många titlar. Han var Gårdsägare, Löjtnant, Lärare, Medaljkonstnär och Skulptör. Han föddes i Gävle den 15 februari 1861 och var son till konsuln och grosshandlaren Carl Johan Runer och Emma Evelina Berggren. Johan fick sin utbildning i Stockholm och i Tyskland och var från 1895 gift med Ester Katarina f. Engvall (1865-1944). Han arbetade som teckningslärare i Gävle innan han 1912 flyttade till "Runsgården" i Uttran. Hans verk bestod av skulpturer, gravmonument, byster, medaljer och porträtt. 
John Johan Runer avled på Sköndal 1:6 i Grödinge den 16 november 1944. Hans hustru på samma adress endast 10 dagar senare, den 26 november. John Johan Runer signerade sin konst "Runer".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012