John Stjerna 1877-1961
John Oscar Stjerna var mönsterritare och ingenjör. Han föddes i Norrköping den 30 augusti 1877 och son till hemmansägare Johan Oskar Stjerna d.ä. f. 1840 och Sofia Albertina Norling f. 1836. Tre dagar efter sin ingenjörsexamen 1896, fick John anställning som mönsterritare på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Men istället för att teckna dekorer blev han istället placerad på kontoret för att räkna löner. Han beskrev själv perioden på kontoret med orden "där gick det bort många nyttiga år".

Vid sekelskiftet 1900 ritade han kartor över Farsta och Gustavsberg, senare även byggnadsritningar för nyanläggningar, branförsäkringskartor och detaljritningar till kyrkobygget. Beträffande kyrkobygget så modellerade han själv nummertegeln till tornets urtavlor. År 1904 gifter han sig med lärarinnan Ester Desideria f. Norrby i Vall på Gotland 1877 och 1906 befordras han till chef för dekoravdelningen med bl.a. ansvar för bränning, sortering och expediering. Under denna tid utförde han en mängd dekorer, främst till fabrikens olika utställnings- och jubileumsföremål. Mest känd är han kanske för dekoren "Olymp" som tillverkades under åren 1916-27.
Dekoren "Olymp" av John Stjerna
Stjerna skapade också stämplar för restauranggods, monogram och mönster till litografiska stenar för cromotryck. Han sökte hela tiden nya rön och idéer för att nå vidareutveckling och i det avseendet besökte han nästan årligen den stora Leipzigermässan i Tyskland. Under en 20-årsperiod arbetade han också som lärare vid Gustavsbergs aftonritskola.
1941 lämnade John Stjerna Gustavsberg och gick i pension. Hans fortsatta liv tillbringades i Bromma tillsammans med hustrun Ester. I en intervju på 1950-talet berättar han om många skickliga men kanske bortglömda Gustavsbergare, bl.a. parianmakaren Frans Ekberg, formaren Mauritz Säjström, porslinsmakaren George Lowndes specialist på jasper, porslinsmålarna Gever, Schinzer, Hauptmann, Bräutigan och Peder Möller. Han nämner också namn som gravörerna Hall, Nilsson och Pettersson samt konstnärerna Osslund, Beata Mårtensson och Wennerberg.
John Oscar Stjerna avlider i sitt hem den 13 april 1961. Hustrun Ester gick bort fyra år senare, den 29 april 1965. De föremål som Stjerna signerade, bar målad signatur "JS-en" eller "JS-a".
  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012