Josefine Björnberg 1874-1931
Josefine Björnberg
Familjen Björnberg var av gammal krukmakarsläkt, ursprungligen från Essunga socken utanför Stora Mellby i Skaraborg och de hade verksamheter på flera platser i landet. Axel Rudolf Björnberg lämnade Stora Mellby 1872 och flyttade till Trollhättan där han startade Trollhättans Kakelugns- och Lerkärlsfabrik. Axels brorson Herman Björnberg, flyttade till Hässelby utanför Stockholm där han drev "Björnbergs Lervarufabrik" under perioden 1909-1934. En tredje, Josefine, stannade kvar i St. Mellby och drev där en krukmakareverkstad på den s.k. Kvarnbacken.
Maria Josefina Björnberg föddes den 25 mars 1874 i Essunga. Hon hette egentligen Josefina, men valde att istället kalla sig för Josefine. Hon började som lärling i sin far Alexander Magnus Björnbergs krukmakeri och i början av 1900-talet fick hon överta både gård, krukmakeri och affär efter sin far. Josefine tillverkade förutom traditionellt krukmakargods som exempelvis skålar, krukor, fat och vaser, även kakelugnar. Lerkärlen bar ofta ovanliga färgkombinationer och det var heller inte ovanlig att hon använde sig av Tage Zickermans modeller.
Björnbergs Krukmakeri på Kvarnebacken i Stora Mellby. Foto: Vänersborgs Museum.
Josefine förblev ogift under hela sitt liv och i slutet av 1920-talet då krukmakeriet på Kvarnbacken såldes, flyttade Josephine och brodern Axel till en banvaktsstuga i Mellby. Hon dog den 15 februari 1931 fattig och glömd av de flesta. Hennes alster har visats vid flera utställningar, bl.a. i Stockholm 1909. Dessutom anordnades en minnesutställning i Alingsås i mitten av 1960-talet. 
Josefine hade en syster, Tilda Björnberg, som gifte sig med krukmakaregesällen Gustaf Eriksson. Tilda och Gustaf flyttade senare till St. Mellby där de startade sitt eget krukmakeri, ”Erikssons krukmakeri”. Josefine var ofta där och hjälpte till. En del praktikanter passerade också det Ekrikssonska krukmakeriet genom åren, bl.a. den senare och mycket kända keramikern Vera Haij. Erikssons Krukmakeri lades ner i början av 1950-talet.

Josefines föremål signerades bara ”JB” eller med hela namnet ”Josefine Björnberg” ristat i godset.

Bilden till vänster är tagen innifrån Josefines keramikverkstad i början av 1900-talet. Det är förmodligen Josefine själv vid drejskivan.
Föremål tillverkade vid Josefine Björnbergs Krukmakeri. Foto: Vänersborgs Museum.
Erikssons krukmakeri i Stora Mellby, där Josefine ofta var på besök. På bilden ses Gustav Eriksson och Axel Björnberg. Foto: Vänersborgs Museum.

Björnbergs Lervarufabrik 1909-1934
Herman Björnberg, kruk- och kakelugnsmakare, född i Essunga socken Skaraborgs län den 11 juli 1868. Han kom från en krukmakarsläkt och fick sin utbildning hos sin far Magnus Björnberg i Stora Mellby och hos farbrodern Axel Rudolf Björnberg i Trollhättan. 1901 flyttar han till Stockholm och 1903 gifte han sig med Emma Matilda, född Lindqvist i Mariefred den 17 april 1875. Efter ca 10 års anställning hos kakelugnsmakare Gustav Svensson i Stockholm köper Herman en markbit i Hässelby där han startar egen verksamhet och 1909 grundar han ”Björnbergs Lervarufabrik”. Där tillverkades främst kakelugnar, men även enklare nytto- och prydnadsföremål som exempelvis blomkrukor och lergökar. Kundkretsen fanns i första hand i närområdet och många av dåtidens bostäder i Hässelby uppvärmdes med kakelugnar från Björnbergs.

Björnbergs Lervarufabrik ca 1930

Herman Björnberg vid drejskivan
När kakelugnstillverkningen i Sverige gick mot sitt slut på 1920-talet och lergodstillverkningen övertogs av maskiner var det också början till slutet för Herman Björnberg. Han fortsatte driften fram till 1934 då lönsamheten var så dålig att han tvingades lägga ner tillverkningen. Därefter stod fabriken i princip orörd i tre år innan den 1937 brann ner till grunden. Herman Björnberg avled i Hässelby den 9 september 1949.
Björnbergs Kakelfabrik i Trollhättan
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012