Kajsa Leijström 1971- 

Kajsa Leijström är född 1971 och är utbildad vid Hantverkets folkhögskola i Leksand samt Glimåkra Folkhögskola. Hon har praktiserat vid Raus Stenkärlsfabrik i Helsingborg 1992, hos Charlotte Karlsson i Hablingbo på Gotland 1994, samt vid Ethelhems Krukmakeri på Gotland 1995-97 . Hon öppnar egen verkstad i Kivik 1999 där hon tillverkar bruksföremål i lergods, inspirerat bland annat av skånsk allmogekeramik och "provence keramik".
I sin formgivning strävar hon efter att handens arbete och materialets egenskaper skall synas. Därför låter hon en del av de spår som fingrarna gör vid drejningen vara kvar. Hon formar också föremålen medan de fortfarande är mjuka och låter detta, i sin enkelhet, utgöra dekorationen.
Kajsa har deltagit vid utställningar Glimåkra, Leksand, Kulturen i Lund, Galleri Smit H in, Kvidinge, Galleri Tomelilla, Active Biotec Lund, "Sitt Vackert" Mossby, ”Lust & Fägring” Marsvinsholm, Stångby konst & hantverksmässa, Elfstrands Krukmakeri Sjöbo m.fl. Hennes föremål signerades "Kajsa H" 1999-2008, därefter "Kajsas' Kivik".
Exempel på föremål av Kajsa Leijström

Textunderlag och bilder: Kajsa Leijström

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012