Harry Sandberg 1920-1985
Sven Elis Harry Sandberg, skulptör, målare och keramiker, född i Själevad strax utanför Örnsköldsvik den 4 april 1920, son till sulfitarbetaren Elis Anton Sandberg och Edit Englund, gift med Kajsa Sandberg åren 1949-58. Studier vid Konstfack i Stockholm 1944-46, därefter praktik hos Maggie Wibom 1946-48 och på Gustavsberg under Wilhelm Kåge 1948-50. Han flyttade till Karlstad 1950 och startade där en keramikverkstad tillsammans med hustrun Kajsa. Något år senare slutar han med keramiken och ägnar sig istället åt att måla tavlor.
Harrys keramikproduktion bestod främst av skulpturala objekt som exempelvis fåglar, fiskar, vaser, kannor m.m. i stengods. Han genomförde flera separatutställningar, bl.a. i Karlstad 1949, -52, -58, -65 och -66, samt i Örnsköldsvik 1952 och på Galleri Brinken i Stockholm 1957. Därutöver har han deltagit vid ett flertal samlingsutställningar, bl.a. på Nationalmuseum, Liljevalchs, Sollefteå, Örnsköldsvik, Höstutställningen i Karlstad, Vårsalongerna i Stockholm m.fl.
Harry och Kajsa Sandberg skiljdes 1958, samma år reser Harry till Tyskland, Schweiz, Holland och Belgien för att studera. Harry var dock fortfarande bosatt i Karlstad och fortsatte att dela verkstad med f.d. hustrun ända fram till mitten av 1970-talet. Harry avled i Karlstad 1985, hans föremål är signerade "Harry Sandberg".
Kajsa Sandberg 1922-2013

Kajsa Solveig Matilda Sandberg f. Kullberg, skulptris, tecknare och keramiker, född i Karlstad den 21 oktober 1922, dotter till kvarnägare Herman Kullander och Maja Lilja, gift med Harry Sandberg under åren 1949-58. Kajsa som studerade vid Otte Skölds Målarskola i Stockholm 1948, drev gemensam verkstad i Karlstad från 1950 tillsammans med maken Harry. 
Kajsa ägnade sig inledningsvis åt att teckna och att göra figurer i lergods, men några år senare övergick hon mer och mer till skulpturala arbeten. En av hennes mest kända skulpturer är "Anfallande Bison" i sten, glas och slagg. I september 1958 skiljer hon sig från Harry och paret flyttar isär. Båda stannade dock kvar i Karlstad och fortsatte att dela verkstad fram till mitten av 1970-talet. 
Kajsa har deltagit i Värmlands Konstförenings höstutställningar i Karlstad 1956, -59 och -65, i Hagfors 1957 samt i Karlstad 1966 (separatutställning). Kajsa avled 2013. Hennes föremål signerades "Kajsa".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012