Kakelfabriks AB Karlskrona 1884-1969 (Karlskrona Kakelfabrik)
Kakelfabriks AB Karlskrona kring sekelskiftet 1900.    Foto: Michael Helgesson     Bildkälla: Blekinge Museum.
Kakelfabriks AB i Karlskrona, även kallad Karlskrona Kakelfabrik, låg på Polhemsgatan i sydvästra Malö strax utanför Karlskrona och grundades 1884 av Direktör Harald Lindström, konsul S.A. Liljevall och Dr. J. Swanlund. Som ansvarig för driften utsågs disponent Wilhelm Lundberg. I fabriken inrättades även en liten snickeriverksamhet, men den delen bröt sig ur från företaget relativt tidigt och blev istället till "Trädförädlings AB". Kakelfabrikens kapacitet utökades konstant under hela 1880-talet, främst genom att de byggde fler ugnar. Den huvudsakliga tillverkningen bestod först av enklare och målade kakelugnar. Kring sekelskiftet 1900 var produktionen stor, de hade ett 80-tal arbetare anställda och tillverkade mer än 2500 kakelugnar/år. På 1910-talet startades också tillverkning av spis- och väggplattor, där väggplattorna successivt övergick till att bli fabrikens största produkt.

På 1930-talet upphörde kakelugnstillverkningen nästan helt. Den lilla tillverkning som fortfarande fanns kvar bestod endast av specialbeställda ugnar. Fabriken hade vid denna tid ca 150 anställda. 1961 köps Kakelfabriks AB Karlskrona upp av Upsala Ekeby och produktionen överflyttas successivt till Upsala Ekebys fabrik i Uppsala. Några år senare 1969, läggs fabriken i Karlskrona ner. Fabriksbyggnaden revs så småningom och idag finns bostadshus på platsen.

Exempel på kakelugnsplattor tillverkade vid Kakelfabriks AB Karlskrona.  Bildkälla: Malmö Museer

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012