Karin Hedin 1932-

Karin Birgitta Hedin, född den 26 december 1932, utbildad vid slöjdföreningens Skola i Göteborg under 1950-talet, gift med Norrmannen John Arne Ringsröd till 2001. Karin praktiserade på Upsala Ekeby och i England innan hon 1959 öppnade egen verkstad i Leksand, en verkstad som senare flyttades till Tällberg.
Karin tillverkade i huvudsak nytto- och prydnadsgods som t.ex. vaser, krukor och skålar m.m. Även aktiv i Hembygdsvård genom Tällbergs Byalag. Verkstaden i Tällberg lades ner i början av 1990-talet. Föremålen signerades "K Hedin Tällberg."
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012