Waldemar Lindström 1875-1950

Axel Waldemar Lindström, född i Stockholm den 28 oktober 1875, utbildad på Tekniska Skolan 1891-97 och HKS 1898. Han började sin anställning på Rörstrand 1897 och arbetade därefter en hel del tillsammans med kusinen Karl Lindström. Waldemar formgav flera djurserier som exempelvis fåglar, björnar och rävar, men även vaser och urnor som sedan målades av Karl eller någon annan av konstnärerna vid fabriken.

1905 gifter han sig med Gerda Maria, född Karlsson den 29 maj 1881 och 1917 blir han befordrad till verkmästare. Tre år tidigare har Rörstrand också förvärvat Göteborgs Porslinsfabrik, något som sedan får betydelse för Waldemar. På kvällen den 17 september utbryter en allvarlig brand på fabriken. Två torkugnar samt flera av målarsalarna ödelades i branden, detta tillsammans med stora lager av porslin.
Resultatet av branden blir en konflikt med fackförbundet. Företagsledningen kräver att de anställda sänker sina löner, det är en direkt förutsättning om tillverkningen skall kunna återupptas. Facket säger nej och kring årsskiftet 1925-26 läggs fabriken ner.
Den lönsamma delen av produktionen flyttas nu till Göteborg och Waldemar Lindström får erbjudande om att fortsätta sin anställning som Göteborgsfabrikens nya verkstadschef. Han tar med sig familjen och flyttar till Göteborg, strax därefter köper ägarna till Lidköpings Porslinsfabrik Göteborgsfabriken och snart flyttas all tillverkning över till Lidköping. 
1941 slutar Waldemar på Rörstrand, men istället för att flytta tillbaka till Stockholm väljer familjen att stanna i Göteborg. 1947 avlider hustrun Gerda Maria och tre år senare, den 30 september 1950 avlider också Waldemar. Hans föremål signerades med djupstämpel "WL", men signaturerna " W Lindström" och " Waldemar Lindström" förekommer också.

Karl Lindström 1865-1936
Karl Gustaf Emanuel Lindström, porslinsmålare född i Stockholm den 26 juli 1865 och kusin till Waldemar Lindström. Karl anställs som porslinsmålare på Rörstrand 1878 och kommer bli en av fabrikens mest uppskattade konstnärer. Han dekorerade vaser, urnor och figuriner som kusinen Waldemar eller någon av de andra modellörerna skapat. 
Det handlade ofta om unika föremål med underglasyrmålning. 1893 deltog han med goda vitsord vid Svenska Utställningen i Stockholm och därefter vid fler utställningar i både Sverige, Frankrike och USA. När Rörstrand i Stockholm läggs ner 1926 flyttar även Karl till Göteborg. Han arbetar på fabriken fram till 1931, därefter återvänder han till Stockholm. Han avlider på Stockholms Sjukhem den 18 maj 1936. Hans måleri signerades "KL" eller "Karl Lidström".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012