Karlsbyhedens Krukmakeri 1977-

Björn Eriksson (från Oskarshamn), inledde sin verksamhet som krukmakare i byn Karlsbyheden i Dalarna redan 1977, men driver sedan 1986 krukmakeriet tillsammans med sin hustru Monika Eriksson-Roboz. Björn Eriksson är självlärd inom yrket. Han tillverkar i huvudsak traditionell brukskeramik i lergods och dekorerar med engober.
Monika Eriksson-Roboz (Stockholm) är utbildad musiker vid Musikhögskolan i Stockholm med blockflöjt som huvudinstrument. Hon är verksam som timlärare på Musikkonservatoriet i Falun. Utbildning i krukmakaryrket har hon fått i Karlsbyheden. Produktionen är i huvudsak traditionell brukskeramik i lergods med enklare moderna dekorer i ljusa pastellfärger.
Sommartid har de även en liten bod med försäljning av keramik nära Carl Larssongården i Sundbornsbyn. Krukmakeriet i Karlsbyheden är öppet året runt.
Exempel på stämplar och föremål från Karlsbyhedens Krukmakeri

Textunderlag och bilder: Björn Ericsson och Monika Roboz

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012