Karsten Eriksen 1954-
Karsten Eriksen, keramiker född i Danmark den 29 juni 1954. Han fick sin utbildning vid F. Damgårds Keramik i Ebeltoft Danmark perioden 1970-1974 och har sedan dess arbetat med keramisk tillverkning. Karsten har även undervisat i keramik och mosaik sedan början av 1990-talet. 

Hans verkstad som ligger vid hemmet i Bökeltofta utanför Kågeröd, gick först under namnet ”Solhällans Keramik”, men idag tillverkas all keramik under namnet "Karsten Eriksen". I verkstaden tillverkas traditionella bruksföremål i stengods med tyngdpunkt på funktion, enkelhet och kvalitet. Det är främst tekannor, koppar och muggar, ofta i kombination med varierande träslag. Han gör även en del unika objekt, reliefer och trädgårdskonst.
Karsten har haft utställningar vid Höganäs museum, Köpmansmagasinet i Smygehamn, Vens kulturhus samt vid bibliotek och konstföreningar m.m. Hans alster finns representerad i Åstorps och Svalövs kommuner. Föremålen signeras med initialerna "KE" som bilden till vänster visar, eller ibland med hela namnet "Karsten Eriksen".
Exempel på föremål och detaljer

Bild och textmaterial: Karsten Eriksen

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012