Kenneth Wiliamsson 1951-

Kenneth Wiliamsson f. 1951, autodidakt keramiker, har arbetat som lärare vid HDK 1990 och från 2002 på Capellagården. Han har arbetat som keramiker sedan tidigt mitten av 1960-talet och fick sitt genombrott några år senare. Han har sin verkstad i Zinkgruvan sedan 1994 och arbetar där med fri keramik, bruksgods och skulptur.
   Han har haft utställningar hos bl.a. Doktor Glas, Svenska bilder, Konsthantverkarna samt utomlands. Han finns representerad hos flera institutioner och har fått Prins Eugens medalj. Hans föremål bär signaturen "K".
Exempel på föremål av Kenneth Wiliamsson

Textunderlag och bilder: Kenneth Wiliamsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012