Knut Almström 1873-1955

Knut Vilhelm Almström, född i Stockholm den 17 januari 1873, son till Rörstrands dåvarande disponent Robert Almström och Eva Påhlman. Knut fick sin utbildning på Tekniska Skolan i Stockholm 1892-95, därefter studieresor till Tyskland, England och Frankrike. Anställd på Rörstrand från 1895 där han inledningsvis arbetade med glasyrer. 1903 gifter han sig med Emmy Bille och från 1909 har han posten som disponent för fabriken. 1911 delades ägandet av Rörstrand mellan bröderna Knut och Harald Almström.

Knut ligger bakom introducerandet av servisen Ostindia, en kopia gjord med utgångspunkt av skärvor funna på ett förlist skepp i Göteborg på 1700-talets mitt. Knut Almström avlider i Stockholm 1955. Ingen känd signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012