Kurt Ekholm 1907-1975

Kurt Vilhelm Ekholm, keramiker och formgivare, född i Helsingfors den 14 februari 1907. Han reser till Sverige 1928 där han studerar på Tekniska Skolan fram till 1931. Samtidigt som han går sin utbildning, praktiserar han på Rörstrands Porslinsfabrik. Efter examen återvänder han till Finland och börjar sin anställning på Arabia Porslinsfabrik. Där stannar han som konstnärlig ledare fram till 1948.

Vid Arabia arbetade han främst med bruks- och servisgods. Hans stora genombrott kom på Helsingforsutställningen "Vävt och Drejat" 1934, därefter anordnade han ett flertal Nordiska designutställningar under 1940-50 talet.
Under de sista åren på Arabia tog han initiativet till grundandet av Arabia Porslinsmuseum, och när dörrarna till museet öppnades för första gången 1948, ansåg han det vara en lämplig tid att lämna företaget. Han flyttar till Sverige samma höst och gifter sig 1949. Perioden 1949-50 gör han en del arbeten för Rörstrand, därefter och fram till 1966 arbetar han som lärare och rektor på Slöjdföreningens skola i Göteborg. Kurt avled i Göteborg den 16 februari 1975. Hans föremål signerades "KE" eller "KEm".
Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012