Kville Keramik 1930-1940-tal

Av allt att dömma låg Kville Keramik i Göteborsstadsdelen Kville, strax intill dåvarande Rörstrand (f.d. Göteborgs Porslinsfabrik). Men att hitta information om företaget har varit mycket svårt. Mycket tyder dock på att formar och halvfärdigt gods från porslinsfabriken köptes upp och återanvändes av företaget i samband med Rörstrandsfabrikens flytt till Lidköping i slutet av 1930-talet. 
Kville Keramiks livslängd bedöms vara kort, från slutet av 1930-talet till ca 1950. Uppgifterna är dock osäkra och inte förankrade i någon fakta utöver det lilla som framkommit.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012