Laknäs Kakelugnsfabrik 1899-1927

Grunden till Laknäs Kakelugnsfabrik läggs i Östanhol redan på 1870-talet, då av lantbrukare Bond Per Andersson. I mitten av 1880-talet övertas verksamheten av Per Bolin, ingift i familjen genom sitt äktenskap med en brorsdotter till Bond Per. Per Bolin hade hjälp av Erik Åkerström från Laknäs och tillsammans drev de verksamheten fram till 1899 då Bolin valde att sluta. 
Erik Åkerström hade dock inga planer på att sluta. Han övertar verksamheten och flyttar den till Kolnäsudden i Laknäs mellan Leksand och Rättvik. Där startar han sitt eget kakelugnsmakeri, ett kakelugnsmakeri som kom att gå under namnet Laknäs Kakelugnsfabrik. Produktionen var dock inte så stor, det handlade om ca 100 kakelugnar per år tillsammans med hushållsgods och lergökar. Den lera som användes hämtades i Stenbyn en bit öster om Laknäs och från Siljans botten.
Några år efter fabrikens grundande återkommer den tidigare utflyttade brodern Per Åkerström till orten och upptas som delägare i fabriken. Nu bytte man också namn till Bröderna Åkerströms Kakelugnsfabrik.
Fabriken drabbades av en allvarlig brand 1909 men återuppbyggdes och togs i drift en tid senare. Verksamheten pågick fram till 1927 då fabriken lades ner. Efter att kakeltillverkningen upphört omkring 1927 ägnade sig Erik Åkerström åt sitt jordbruk och hade dessutom en del kommunala uppdrag, han avled den 9 april 1948. 

Per Åkerström lämnade Laknäs 1925, två år innan fabriken lades ner och flyttade till Mårtsbo i Bjursås där han bosatte sig tillsammans med hustrun. Han fortsatte som kakelugnsmakare och avled i Mårtsbo den 20 april 1948. Noterbart är att bröderna Åkerström avled samma år med endast tre veckors mellanrum.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012