Lars Sonnerud 1950-
Lars Sonnerud f. 1950, utbildad vid Capellagården 1971-72 därefter en tid i Frankrike. Han öppnar egen verkstad i Ellanda utanför Växjö 1984 och har främst arbetat med gestaltning i offentlig miljö. Från 1995 i nära samarbete han med Henrik Campanello. De arbetar i olika material, det kan vara glas, plåt, keramik, trä, gips, betong o.s.v, allt enligt beställarens önskemål. De har gjort arbeten i kyrkor, på lasarett, torg och andra miljöer och mellan uppdragen kan det bli en och annan skulptur. 
Lars har haft utställningar i Bergqvara gård, Galleri de 20, Smålands muséet, Sydosten Kalmar och Galleri Storgatan. Han har gjort offentliga utsmyckningar i Ljungberga, Växjö, Hovmantorp, Tingsryd samt nya Barn och ungdomssjukhuset i Lund m.fl. Han signerar sina objekt "Lars Sonnerud", "Lars Sonnerud Ellanda" eller "Lasse". Gemensamma arbeten signeras "Sonnerud - Campanello".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012