Leif Ueland 1925-1994
Foto: Anders Liestam
Leif Bernhard Ueland, keramiker och konstnär, född i Stavanger Norge den 23 mars 1925, son till Peder Ueland (1903-1972) och Hilda f. Helgesen (1905-1974). Då Leif 1941 studerade på yrkesskolan i Stavanger var Norge ockuperat av tyskarna. Han hade i skolsalen tillsammans med några kamrater, skrivit antityska slagord på en brandsläckare. Texterna som löd "Djävulen har upptäckts" och "Ner med Tyskarna", upptäcktes av skolledningen som då anmälde händelsen. När tyska säkerhetspolisen "SD" skulle utreda vem eller vilka som låg bakom detta tilltag, så utsattes eleverna för skriftprov. Resultatet pekade på att Leif Ueland var den skyldige och när han ställdes till svars erkände han. Som ett resultat av detta och på begäran av kommendören för tyska säkerhetspolisen i Stavanger, uteslöts Ueland från skolan.
Leif Ueland arbetade därefter på Figgjo Fayence A/S i Norge innan han kring 1950 lämnade Norge och flyttade till Sverige. Där får han först arbete hos Tilgmans Keramik i Göteborg, innan han några månader senare återfinns hos Törngrens i Falkenberg. Strax efter årsskiftet 1953-54 och efter fyra år i Sverige, återvänder han till Norge för att därifrån och med båt resa till Kanada. 
Den 22 februari 1954 stiger han ombord på ett av Cunard Lines passagerarfartyg i Stavanger för att via Southampton ta sig vidare till Halifax i Kanada. Cunard Line hade ingen direktförbindelse mellan Stavanger och Halifax vid denna tid, därför tvingades Ueland att gå av båten i Southampton för att därifrån och med en annan av Cunard Lines båtar fortsätta sin resa över atlanten.
Sträckan Southampton-Halifax trafikerades dock bara under sommarhalvåret och då Ueland kom till Southampton i februari månad tvingades han att vänta i England ca 3-4 månader innan resan kunde fortsätta. Men av någon anledning valde han att stanna i England betydligt längre än så. Passagerarlistorna i Southampton visar att han inte fortsatte sin resa förrän sommaren 1955. Varför han stannade i England i drygt ett år och varför han reste till Kanada är okänt, däremot är det klarlagt att han efter några år i Nordamerika återvänder hem till Stavanger.
Leif Ueland var en utomordentligt duktig keramiker och dekoratör, hans föremål hos framförallt Törngrens vittnar om det. Han avled den 16 juli 1994 och ligger begravd på Eiganes kyrkogård i Stavanger. De föremål han skapade signerades "Leif Ueland" eller bara "Ueland".

Värt att notera:
Det finns inget konstnärligt uträttat av Ueland efter 1954 och därför har en del ryktesspridning förekommit. Det påstås t.ex. att han skall ha blivit skjuten till döds i Norge 1955 eller att han förolyckats på annat sätt innan avresan till Kanada. De uppgifterna är fel. Passagerarlistorna i både Stavanger och Southampton bekräftar att Ueland reste till Kanada och hans gravsten i Stavanger visar att han återvände till Norge och att han dog 1994. Han var då 69 år gammal.
Passagerarlista Stavanger  Passagerarlista Southampton  Gravbrev  Uelands gravsten
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012