Lena Olsson 1948-

Lena Olsson f. 1948, har egen verkstad i Landskrona där hon i huvudsak arbetar med konstföremål och skulptur i stengods. 
"I ett flöde av ting gäller det att finna sitt existensberättigande. Jag finner mitt genom att göra ting där den skapande processen inte avstannar med mitt arbete. Jag ser mina ting som verktyg i brukarens händer. Det sker genom att bruksfunktionen hos en del av mina ting inte är given, utan en ljusstake blir en vas eller kruka".
Lena är medlem  i Konsthantverksgruppen Skånekraft och har fått Landskrona Stads Kulturstipendium, Malmö Industriförenings Höststipendium och Statliga Arbetsstipendium. 
Hon har haft separatutställningar i Vadstena Konstgalleri, Galleri Olsson & Uddenberg Göteborg, Kulturhuset Hven, Galleri Bergström Jönköping, Galleri Palm Falsterbo, Galleri Skånekraft, Galleri Pictor i Munka Ljungby, Galleri Rosenberg Höganäs, Konstfrämjandet Örebro, Lindesbergs Museum, Galleri Anna H Bovallstrand, Konsthantverkarna Stockholm m.fl. Hon har deltagit vid samlingsutställningar i London, Vallauris Frankrike samt i många Svenska konsthallar och gallerier.
Hon finns representerad vid Helsingborgs, Jönköpings och Landskrona Museer, Hässleholms, Lunds och Lindesbergs Kommuner. Malmö, Örebro och Älvsborgs landsting, Statens Kulturråd, Kulturen i Lund, Örebro konstmuseum och konsthall, Sveriges Riksdag, Racksta Museet Arvika, Universitet Örebro samt Landskrona Skulpturpark.
Exempel på föremål av Lena Olsson

Textunderlag och bilder: Lena Olsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012