Dan Leonette 1941-
Dan Leonette f. 1941, började arbeta med lera redan i början av 1960-talet. I Santa Barbara USA kom han för första gången i kontakt med rakubränning och hans upplevelse med lera och rakubränning var så genomgripande att han hoppade av college och istället började arbeta med lera i alla dess former.

Hans huvudsakliga arbete är nu postfired raku, matt coppers, naked raku och peal-off. Han bränner också andra lågbränningstekniker som sågspåns- och saggarbränning. I verkstaden tillverkas i huvudsak unika objekt samt en del bruksföremål.
Han bor i ett gammalt mejeri i Kräcklingebo, Katthammarsvik på Gotland tillsammans med hustrun Kerstin. Där driver de "Leonettes Konst & Keramik", ett krukmakeri med tillhörande galleri och rakuverkstad. 
Utställningar: Hallands museum, Stadsgalleriet Halmstad, Tidö Slott Västerås, Konstgården Helsingborg, Galleri Ridelius Visby, Konst- och Hantverkshuset i Sanda, Visby Konstmuseum, Skånekraft i Lund samt många andra Gallerier runt om i Sverige.

Han är representerad på Landstingen i Halland, Jönköping, Södermanland, Östergötland, Gotland och Värmland. Han signerar sina föremål "Dan Leonette", "DL" eller "DLK".
Exempel på föremål av Dan Leonette

Textunderlag och bilder: Dan Leonette
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012