Per Albert Lindblad 1877-1964
Per Albert Lindblad, född i Gävle den 1 januari 1877, började sin yrkeskarriär hos bl.a. Bo Fajans i Gävle och hos P.H. Lundgren i Stockholm. Han försökte redan 1905 starta en egen kakelfabrik i Norrtelje, men det gick inte speciellt bra och verksamheten lades ner redan under inledningsåret. Ett nytt försök görs i Bältatorp 1906, där övertar han ett krukmakeri och startar tillverkning av nytto- bruks- och hushållsgods. 1946 flyttar han verksamheten till Ortala på Väddö och där fortsätter sin tillverkning enligt tidigare modeller. Per Albert Lindblad avled på Väddö den 27 augusti 1964. Under perioden i Norrtelje signerades föremålen "P.A.L" och/eller "Norrtelje". Efter flytten till Ortala på Väddö signerades föremålen "P.A.L" och/eller "Wäddö". 
Exempel på föremål och signaturer av Per Albert Lindblad

Skål signerad P.A.L. samt JF.e         Foto: Staffan Kvist
Vas signerad P.A.L.
"Norrtelje" "P.A.L"
"P.A.L. Wäddö" "JF.e" okänd signatur

Mer info på sidan om Norrtelje Kakelfabrik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012