Lomma Porslinsfabrik/Stenkärlsfabrik 1904-1967
I oktober månad 1903 meddelas att en ny porslinsfabrik skall uppföras på fastigheten 6:19 Alnarpsvägen i Vinstorp utanför Lomma. Initiativet till fabriken togs av dåvarande chefen för Skånska Cementbolaget, ingenjör R.F. Berg. Aktiekapitalet sätts till minst 300.000 kr och högst 900.000 kr.

Simon Haagensen
Berg lyckas övertala andra ägare av Cementbolag att ställa upp och meningen är att de skall börja tillverka och försälja porslin och andra brända lerfabrikat under namnet Lomma Porslinsfabrik.
1933 ägs fabriken av Simon Haagensen och fabriken går då under namnet Norska Stenkärlsfabriken, eller "Pottefabriken" som den kallades i folkmun. Simon föddes i Göteborg 1883 och var son till krukmakaren Johan Haagensen och Ane Elise Simonsen. Föräldrarna flyttade till Göteborg kring 1880, kom ursprungligen från Norska Heggestad.
Under Haagensens period hade de åtta anställda, en på kontoret och sju på fabriken. Fabriken bytte senare namn till Lomma Ler- & Keramikfabrik och såldes i samband med Haagensens död 1951. Någon gång kring skiftet 1964-1965 säljs fabriken ytterligare en gång, nu till en herr Wirgin som med hjälp av Gert Inge Bergman och dennes far låter restaurera fabriken och mura om ugnen. Wirgin driver sedan verksamheten vidare till 1968 då tillverkningen läggs ner. Byggnaden revs strax därefter.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012