Magnus Wilhelm Rydell 1844 - 1924
Magnus Wilhelm Rydell, oäkta son till Johan Niklas Rydell och Lovisa Charlotta Pettersson, föddes på Kungsholmen i Stockholm den 28 januari 1844. Rydells far var jernkramhandlare och hade stora ekonomiska problem åren innan Magnus Wilhelm föddes. Han var kallad till Stockholms Rådhusrätt vid ett flertal tillfällen under åren 1842-43 i samband med stämningsansökningar och försattes i konkurs i november 1843. På grund av dessa förhållanden flyttade Magnus Wilhelm runt i Stockholm som ung innan han 1862 fick arbete som lärling på C.A. Petterssons Kakelfabrik. Under åren 1867-68 finns han registrerad som gesäll vid samma verkstad och tiden hos C.A. Pettersson varar fram till 1879 då han startar eget kakelugnsmakeri. Han är då bosatt på Nytorget 1 i Katarina Församling.
Rydells kakelugnsmakeri på Hökens Gata i kvarteret Urvädersklippan, Katarina Församling. Foto: Kasper Salin. Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum.
Från 1879 driver Rydell sitt eget kakelugnsmakeri på Hökens Gata 5. Tidigare fanns en kakelugnsmakare Gustaf Adolf Wetterström på samma adress och troligtvis tog Rydell över denna rörelse när Wetterström avled den 1 maj 1878. Hos Rydell fanns det från något år in på 1880-talet endast en arbetare i verkstaden och så var förhållandet långt in på 1900-talet. Mantalslängden som sträcker sig fram till 1915 visar att Rydell fortfarande fanns kvar med sin verksamhet på denna adress. Han hade inte någon anställd i verkstaden vid denna tid, däremot en son född 1876. Rydell avled på Stockholms Sjukhem den 20 december 1924.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012