Margit Ljunggren 1913-2004
Margit Anna Emilia Ljunggren, keramiker och lärarinna, dotter till keramikfabrikör Göran Ragnar Ljunggren (1883-1964). Margit föddes i Bromma den 14 april 1913. Samma år flyttade familjen till Solna, därefter till flera andra adresser innan de 1929 hamnade i Kvarntorp Handen där de köpte ett par fastigheter. 
Margit som var både ogift och barnlös, fick sin keramikutbildning på Tekniska Skolan och tog sin examen 1936. I samband med sin examen deltog hon vid en utställning på Konstfack där hon visade två gjutna grindstolpar. Den ena med motiv av sin drejande fader och den andra med motiv av henne själv vid drejskivan. Samma år 1936, inredde Margit sin egen verkstad i ett gammalt hönshus vid sidan av faderns verkstad. Där tillverkade hon främst bruks-, nytto och prydnadsföremål i lera. Margit var förutom keramiker även lärare på konstfack i 40 år. Där utbildade hon flera kommande keramiker. 
Fadern och keramikfabrikören Göran Ljunggren drev sin egen verksamhet på samma fastighet som Margit fram till 1942 då hans verkstad ödelades i en brand. Eftersom det mesta var oförsäkrat gjorde han en ansenlig förlust och tvingades därför upphöra med sin verksamhet. Fastigheten där verkstaden låg såldes 1947 och bostadshuset några år senare 1954.
Några år efter branden öppnar Margit ny verkstad i Fredhäll. Där fortsatte hon sitt arbete som keramiker tills dess krafterna inte längre räckte till. Hon avled i Stockholm den 8 april 2004. Hennes föremål signerades "M. Ljunggren" eller "M.Lj".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012