Mari Pårup 1955-

Mari Pårup f. 1955, utbildad vid Nyckelviksskolan 1978-79 samt Konstfack perioden 1979-85. Hon öppnar därefter en egen verkstad i Stockholm. Mari har kanske gjort sig mest känd för stora offentliga utsmyckningar, men hon gör även arbeten i chamotte- och stengodslera, bl.a. stora skulpturala föremål, kakel, reliefer och mosaikarbeten. Hon experimenterar gärna i kombinationen keramik och smält glas.

Mari har också arbetat som lärare under många år och då undervisat i keramik, färg, form och hantverk. Hon har haft många separatutställningar och deltagit vid flertalet samlingsutställningar, både i Sverige och utomlands. Nämnas kan North meets South i Milano, Centre Culturel Suedois i Paris, National Museum of Slovenia, Victoria & Albert Museum London, Sveaborg Helsingfors, Swedish Contemporary Craft Art i Japan samt på många platser i Sverige. Hennes föremål är signerade "MP" eller "Mari Pårup".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012