Mari Simmulson (Saretok) 1911-2000
Mari Simmulson. Foto: Uppsala Bild. Bildkälla: Upplandsmuseet.
Mari Peterson Särgava, keramiker och textilkonstnär, föddes i St. Petersburg Ryssland den 23 november 1911 och fick sin konstnärliga utbildning vid Statliga Konstfackskolan i Tallinn. Efter fullbordad utbildning fortsatte hon till Finland för praktikplats på Arabia. Hon var vid denna tid gift med Gustaf Friedrich Simmulson. 
1944 flyttar Mari till Sverige och börjar arbeta tillsammans med Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Hon är förmodligen då redan skild från Gustaf Friedrich Simmulson.
Mari lämnar Gustavsberg 1949 för en anställning på Upsala Ekeby. Där designar hon vaser, figurer, reliefer och väggtavlor, många av dem s.k. unikat av henne själv. Mari gjorde även företagspresenter och stod för en del offentliga utsmyckningar, bl.a. vid Luleå Kol, Upplandsbanken och Pharmacia. I november 1961 gifter hon sig med Paul Saretok, född i Estland 1909 död i Sverige 1980.
Mari arbetade vid Upsala Ekeby fram till 1972, därefter hade hon en del andra uppdrag som t.ex. för Deco i Helsingborg, samt för Gefle och Karlskrona Porslinsfabriker. Hon skapade även en del textiltryck för bl.a. NK varuhusen. Efter maken Pauls död lever Mari ensam. Hon avlider i Uppsala den 7 november år 2000. Hennes föremål signerades "ms", "MS", "Mari Simmulson" eller "maris".
Stämplar, signeringar och föremål av Mari Simmulson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012