Maria Börjesson 1952-
Anna Maria Theresia Börjesson, keramiker och skulptör född 1952. Hon har fått sin konstnärliga utbildning i Örebro, på Nyckelviksskolan 1970-71 och på Konstindustriskolan i Göteborg 1972-76. Hon har egen ateljé i Kristianstad tillsammans med maken Börje Berglund. Hennes produktion består av bruksföremål som koppar, kannor och skålar, dessutom keramiska skulpturer i form av fåglar på långa stålben.
Hon har haft egna eller deltagit i samlingsutställningar i Karlshamn, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Åhus, Örebro, Sölvesborg och Oskarshamn. Dessutom i Chicago USA, Anklams Teater och Gribenow i Tyskland, Kuwait, Dubai samt Tokyo Japan. 
Hon finns representerad vid Hässleholms och Kristianstads Kommuner, Kristianstads Museum, Wendelstein Klinik i Tyskland, Barnsjukhuset i Lund, Centralsjukhuset i Kristianstad, Kristianstadsbladet samt i en av Kristianstad kommuns rondeller med "Hägrar i rondell". Hennes föremål signeras "Maria Börjesson".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012