Martin (1884-1963) och Ragnar Andersson ( 1911-1984)

Erik Martin Andersson, krukmakare född i Hallen Jämtlands Län den 28 november 1884. Han är uppvuxen på Degernäset vid Racken utanför Arvika och började redan 1901 som lärling hos Ivar Johansson i Oppstuga. Något år senare börjar han som drejare hos Axel Nilsson och när Axel sålde sin verkstad 1913 stannade Martin kvar som anställd. Det skulle till slut bli mer än 40 år på samma arbetsplats. 
Martins inledande arbetsuppgifter blev att dreja blomkrukor, senare när han själv övertagit verkstaden, började han också göra prydnadsföremål, nytto- och hushållsgods samt kaffe- och teserviser. Någon gång i månaden besökte han också Hilma Persson Hjelm för att bistå henne med drejningsarbeten. 
Den 10 oktober 1911 föds Martins son Ragnar. Ragnar hinner knappt avsluta sin skolgång innan han som 13-åring börjar arbeta i sin fars krukmakeri. Inledningsvis handlade det mest om att vara lite av "allt i allo".

Far och son arbetade därefter tillsammans fram till 1939. Då ansåg Ragnar att arbetet var tråkigt och inte gav någon större lönsamhet. Han började istället att arbeta på Arvikaverken, där stannade han till krigsslutet 1945. Därefter fann han det för gott att ansluta till sin far igen och fortsätta som krukmakare. 1945 köper Ragnar en fastighet i Ålgården, där bygger han en ny verkstad som sedan delas mellan far och son.

De stannar i Ålgården fram till 1954. Därefter flyttar de till Edane, bygger en ny verkstad och arbetar där fram till 1963 då Martin avlider. Ragnar fortsätter därefter själv fram till början av 1970-talet då verkstaden läggs ner. Martin avled i Edane den 23 september 1963. Ragnar på samma plats den 30 januari 1984. Martin signerade sina föremål "MA" och Ragnar "R".
Exempel på signaturer av Martin och Ragnar Andersson

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012