Maud Fredin Fredholm 1919-2013
Maud Barbro Fredin Fredholm, textilkonstnär och mönsterritare, född i Göteborg den 13 juni 1919. Hon är uppvuxen i Alingsås och dotter till köpman Herbert Fredin och Anna Persson. Maud är utbildad på Slöjdföreningens Skola 1935-41 därefter gifter hon sig med Åke Fredholm. Perioden 1942-44 arbetar hon som freelance inom textil och keramik och gör bl.a. en del arbeten för Bo Fajans i Gävle.
1945 grundar hon modeföretaget "Maud Fredin Fredholm AB" i Göteborg med agenter, återförsäljare och filialer i såväl Sverige som Paris, London, Holland, Danmark, Norge och USA. 1949-50 går hon på Valands Målarskola, 1954 öppnar hon konsthantverksbutiken "Fönstret" och 1965 den egna butiken "Maud International Boutique" med verksamhet i bl.a. Tyskland och Frankrike. Maud skapade sin sista kollektion 1955 och har vid flera tillfällen haft utställningar på Röhsska museet, första gången 1956. Föremålen från Bo Fajans signerades "MAUD". Hon avled på Särö utanför Göteborg den 8 maj 2013.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012