N.Th. Holms Kakelfabrik Norrköping 1863 - ca 1910

Nils Teodor Holm, född i Malmö den 18 februari 1823, kommer till Norrköping i slutet av 1840-talet där han några år senare inleder sin karriär som Kakelugnsmakare. Han hade då ingen egen tillverkning av kakelugnar, utan köpte in det han behövde från andra tillverkare. Den 1 oktober 1863 grundar han dock sin egen kakelfabrik på smeden Söderbergs gård i Norrköping. Fabriken som kom att gå under namnet N.T. Holms Kakelfabrik, flyttades 1875 från Söderbergs gård till Vattengatan 7 i norra delen av Norrköping. Två år senare bildade han kompanjonsskap med sin son Carl Ludvig Holm, en driftig herre som fick fabrikens produktion att bli allmänt erkänd. Efter Ludvig Holms död 1883 fortsatte driften oavbrutet fram till fadern Nils Teodor Holms frånfälle 1891 då driften övertogs av son nummer två, Johan Vilhelm Teodor Holm.

1906 ombildades bolaget till aktiebolag med en styrelse bestående av grosshandlare Axel Olsson (VD), målaremästare Gustav Brandberg och hovrättsrådet H. Tideström. Fabriken utvidgades, tillbyggdes och fick en modernare utrustning. Som ritare och dekortecknare anställdes Otto Tengvall. Fabrikens verksamhet fortsatte till ca 1910 då all tillverkning upphörde.
Nils Teodor Holm Carl Ludvig Holm Johan Vilh. Teodor Holm Axel Olsson Gustav Brandberg H. Tideström
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012