Herman Neujd 1872-1931

Herman Neujd (Neijd) föddes i Vallerstads socken Adelöv Småland den 1 augusti 1872. Han var son till mejerist Johan Peter Nöjd och Hedvig Gustava f. Danielsdotter. Herman var från 1910 gift med Rut Eleonora f. Hallberg 1886 och kom att bli skulptör, keramiker och i viss mån också målare. Han började sin bana i en ornamentbildhuggares verkstad och det var också där han upptäckte sina anlag för skulptering. 1892 sökte han till Tekniska Skolan i Stockholm och kom in. Där studerade han sedan fram till 1895. Han sökte därefter resestipendium för vidare studier utomlands.

Han fick sitt stipendium och kunde därefter tillbringa ett och ett halvt år i Paris perioden 1895-96. Där studerade han en tid på en modellskola under ledning af skulptören A. Injalbert och tog samtidigt lektioner i teckning för Collin.
Hemkommen från Paris fortsätter han sina studier under ytterligare ett par år, nu på Konstakademien. 1897 anlitas han av Gustavsbergs Porslinsfabrik och får där i uppdrag att skapa prydnadsföremål. Många av föremålen var naturligt nog av skulptural karaktär, men han gör också krukor, vaser och prydnadsfat, oftast i Jugendstil. Hans uppdrag för Gustavsberg var mer av sporadisk karaktär och blandades med studier, undervisning och andra uppdrag. Samarbetet avslutades 1906.
Från 1902 till 1931 arbetar han några timmar i veckan som överlärare i ornamentsmodellering på HKS. Han undervisar också kvinnliga lärjungar inom tekniska avdelningen vid Stockholms Tekniska Skola. Han får ytterligare ett resestipendium 1902 och återvänder till ”kontinentens förnämsta konstcentra” ytterligare en gång, Paris.
Herman Neujd bedömdes vara en av den tidens främsta Svenska skulptörer. Han levde som enstöring och arbetade helst ensam i sin lilla ateljé i gavelrummet på övervåningen i sin Spångavilla. Där skapade han många av sina byster och statyetter, men han ägnade sig också åt träsnideriarbeten på skåp, skrin och askar. 

De flesta objekt han gjorde var små och det kan förklaras med att hans ateljé inte gav utrymme för något större svängrum. Förutom keramik, så arbetade han också mycket i Brons och gips. Han gjorde en hel del utsmyckningar och finns bl.a. representerad på Nationalmuseum, Dramatiska Teatern och Göteborgs Konstmuseum. Han deltog vid världsutställningen i Paris 1900, Stockholm 1909, Baltiska utställningen i Malmö 1914 samt i Budapest. Han medverkade också flitigt vid utställningar anordnade av Svenska Konstnärernas Förening. Herman avled i Stockholm den 13 december 1931. Hans föremål signerades ”Neujd” (kan ibland läsas "Neuid" eller "Neijd").

Källa: Gottfried Kaléns intervju med Herman Neujd 1907.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012