Nils Allan Johannesson 1923-2003
Nils Allan Johannesson, keramiker född i Hofterup Skåne den 30 januari 1923. Tillsammans med hustrun Karin drev han en mindre keramikverkstad med tillhörande butik i Barsebäckshamn. Där tillverkades bruksgods, hushålls- och prydnadsföremål i stengods. Han gjorde även en del föremål på beställning. Nils Allans mest kända produkt var "Gillhögsurnan" som har sin förebild i en askurna funnen i den välkända Gillhögsgraven i Barsebäck. Då H.M. Konungens besökte Barsebäck fick han bl.a. ett exemplar av Gillhögsurnan som gåva. Nils Allan Johannesson drev sin verkstad ända fram till sin död den 22 mars 2003. Hans föremål signerades "NJ" i cirkel "Barsebäckshamn" eller med namnet i skrivstil "Nils A Johannesson".

Värt att beakta: I faktaböcker och de flesta andra källor går Nils Allan Johannesson under namnet Nils Allan Johansson och påstås vara född 1951. De uppgifterna är felaktiga.

Exempel på stämpel av Nils Allan Johannesson

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012